Тенкара ни показва, че простотата и ефективността не са взаимоизключващи се...

Какво е Tenkara?

Tenkara е японски метод за риболов с изкуствена муха, която използва само риболовен прът, линия и изкуствена муха и не използва риболовна макара. Този метод за риболов използва фиксирана линия, което означава че риболовната линия е с фиксирана дължина и е захваната за върха на риболовния прът. Tenkara произлиза от комерсиалните  японски риболовци и е ефективен начин за улов на пъстърва в планинските потоци.

Думата tenkara

На японски се изписва: テンカラ (te n ka ra). Произнася се: тен, ка и ра (много меко ра). Който е запознат с японския може да прочете думата с латинизирани символи „ten kara“ или да я чуе извън контекста и да я приеме да означава „от небето“, където ten е „небето“, а kara означава „от“. Използването на системата за писане на катакана обаче прави неясно какво е трябвало да бъде предназначението.

Историята

Историята, която най-често се разказва, е как един ден tenkara рибар замятал с муха в един поток и ловял много риба. Случаен минувач незапознат с този риболов, се приближил до него и го попитал: „Как така успяваш да уловиш толкова много риба?“
Рибарят отговорил: „…  в края на конеца имам закачена муха, направена от кука с усукано около нея перо и завързана с конец. Хвърлям тази примамка, рибата вижда мухата, идваща от небето (тен кара), и когато падне във водата, тя я захапва.“ И така думата станала нарицателна за този начин на риболов и се разпространила в региона.

Tenkara не винаги е била „tenkara“ навсякъде в Япония. Преди да стане нарицателно в цяла Япония този метод на риболов в планински поток с муха е бил най-известен като кебари цури. Цури е японската дума за риболов, а кебари буквално означава „кука с коса“ и е думата за изкуствена муха. 

Записаната история на Тенкара е доста непълна, до голяма степен поради факта, че това е бил метод на риболов, практикуван от неграмотни риболовци, по-заинтересовани да си осигурят храна, отколкото да пишат за нея. Докато имаме много древни записи за западния риболов на муха, са необходими стотици години, за да се появи първият запис на тенкара.
Най-широко разпространеният първи запис за тенкара е от 1878 г., написан от сър Ърнест М. Сатоу (Ernest M. Satow), британски дипломат, прекарал голяма част от кариерата си (1862 – 1883 г.) в Япония.

Ърнест Сатоу е бил запален планинар с чувство за приключения изследвал по-далечните части на Япония. В дневниците му има множество пасажи, които описват срещата му с тенкара, въпреки че никой от тях изрично не казва „тенкара“ – термин, който става популярен едва през 70-те години.

Тъй като разпространения в други части на света риболов с изкуствени мухи е въведен в Япония след Втората световна война и поради нарастването на популярността на tenkara като спорт през 70-те години, възниква необходимост да се разграничат двата метода за риболов с муха. По това време започват да се пишат повече статии и книги в списания за риболова и tenkara става дума за избор на местния метод за риболов с изкуствена муха.