В зависимост от това къде най-често ще използвате вашата Tenkara може да подберете типа на вашата пръчка.

На етикета са посочени няколко важни параметъра:

 1. Дължина на пръта – Дължината на пръта е един много важен параметър – по-дългата пръчка несъмнено добавя допълнителна дължина и обхвата на който можете да ловите е по-добър, но в случаите, в които сте на малка река или поточе – късата пръчка несъмнено е по-удобна.

 2. Акция – Акцията е един от най-мистериозните елементи, които често получават различни тълкувания. Обяснението е просто. Представете си, че пръчката е разделена на 10 равни части. Част от пръчката е изработена от такъв начин, че може да се огъва. Акцията в конкретния случай представлява съотношението на огъващата се към неогъващата се част.
  Например:
  – Акция 8:2 означава, че пръчката ще се огъва добре в горните 2 части, а долните 8 ще са неогъващи се – т.е. това е една твърда пръчка
  – Акция 7:3 означава, че пръчката ще се огъва добре в горните 3 части, а долните 7 ще са неогъващи се – т.е. това е една по-скоро твърда пръчка
  – Акция 6:4 означава, че пръчката ще се огъва добре в горните 4 части, а долните 6 ще са неогъващи се – т.е. това е една мека пръчка
  – Акция 5:5 означава, че пръчката ще се огъва добре в горните 5 части, а долните 5 ще са неогъващи се – т.е. това е една много мека пръчка  Естествено различните акции имат различни предимства и недостатъци. С по-твърдата пръчка ще можете да изхвърляте по-лесно линията, но с меката ще можете да усещате всяко едно движение на уловената риба. Обикновено 7:3 или 6:4 се счита за златната среда и в повечето случай този тип пръчки доставят много приятни мигове на своите собственици.

 3. Брой секции (сегменти)
  Броят сегменти показва на колко части се сгъва пръчката – колкото повече са сегментите, толкова по-компактна и лесна за пренасяне е тя.