Методът Tenkara е разновидност на мухарския риболов – колкото е подобен на стандартния мухарски риболов, толкова е и различен. Ако досега сте били почитател на мухарския риболов, с удоволствие ще установите, че мухите които досега сте използвали ви вършат перфектна работа и за Tenkara.

Tenkara може да бъде използвана на много различни водоеми: планински потоци, големи реки, бавнотечащи ручейчета и дори езера и язовири.

В зависимост от типа водоем е подходящо да подберете дължината на вашата въдица – късата пръчка е незаменима за планинските потоци, докато по-дългия вариант ще е незаменим за откритите места и по-големите реки и езера.