Свържете се с нас,
Вашето мнение
е важно за нас

Този web сайт е създаден с цел популяризиране на един малко известен у нас метод за риболов. Опитваме се да съберем полезни материали за всички интересуващи се от Tenkara и всяка препоръка и отзив са ценни за нас.